Klubben

NORRLABBEN

- En region i Labradorklubben

Logga

Vad vill ni att Norrlabben skall anordna för aktiviteter?

 

Som medlem har du stor möjlighet att påverka vårt utbud av kurser, prov, föreläsningar och aktiviteter. Kom med förslag!

 

Mejla förslagen till info@norrlabben.se

MOTIONER TILL REGIONSMÖTET

Motioner och förslag, som medlem önskar få behandlad vid ordinarie regionsmöte, skall skriftligen avlämnas till Norrlabbens styrelsen senast den 1 december.

 

Mer information finns på LRK:s hemsida under rubriken Regioner.

Uppdaterad 2018-07-20